Polecane szkolenia
KURS INSTALATORA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH » - zadzwoń 32 230 87 98, 530 311 865
SZKOLENIA GRUPOWE Z ZAKRESU UPRAWNIEŃ G1,G2,G3 » - konkurencyjne ceny!
KURSY G1,G2,G3 Z EGZAMINAMI E lub/i D » NA TERENIE CAŁEJ POLSKI!

Certyfikaty i współpraca

1. ORGANIZATOREM Kursów i Szkoleń jest firma "eMKa Szkolenia" Magdalena Klepczyńska z siedzibą w Gliwicach przy ul. Karolinki 58, zwanej dalej w regulaminie "eMKa Szkolenia".

2. Zgłoszeń na kursy i szkolenia dokonuje się terminie wskazanym w danej ofercie spotkania wypełniając ARKUSZ ZGŁOSZENIA dołączony do oferty i przesyłąc go na :

adres mailowy firmy,

faksem,

osobiście dostarczając go do biura

pocztą tradycyjną przesłaną na adres siedziby "eMKa Szkolenia".

W ostatnim przypadku korespondencja powinna dotrzeć na min. 5 dni przed datą rozpoczęcia kursu lub szkolenia. Dostarczenie Arkusza Zgłoszeniowego w którykolwiek w ww. Sposobów jest WARUNKIEM UCZESTNICTWA w Kursie lub Szkoleniu (ewentualnie w innej formie zajęć).

3. REZYGNACJA z kursu lub szkolenia odbywa się w formie PISEMNEJ dostarczonej według postępowania dokonywania zgloszeń (pkt.2) na MINIMUM 3 dni przed data rozpoczęcia spotkania.

4. Klient ponosi 100% OPŁATY jeżeli nie wycofał swojego zgłoszenia w terminie określonym w punkcie 3 i/lub niestawił się na Kurs lub Szkolenie.

5. "eMKa Szkolenia" deklaruje, że każdemu z uczestników zostanie wydany CERTYFIKAT potwierdzający jego udział w Kursie lub Szkoleniu, a osobom które obligatoryjnie z tytułu posiadanego zawodu muszą podnosić kwalifikacje zawodowe, zostaną wydane certyfikaty z numerem licencji lub przygotowane zgodnie z obowiązującym wzorem.

6. W przypadku Szkoleń podnoszących kwalifikacje Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości "eMKa Szkolenia" zobligowuje się do zgłoszenia informacji o odbytym spotkaniu do Ministrestwa Infrastruktury oraz do prowadzenia stosownego Rejestru Wydanych Zaświadczeń).

7. "eMKa Szkolenia" zastrzega sobie prawo do ODWOŁANIA lub PRZESUNIĘCIA Kursu/Szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych, ale informując o tym uczestników na min. 2 dni przed rozpoczęciem spotkania. Wyjątek stanowi nagłe zdarzenie losowe dotyczące wykładowcy – tu możliwe jest odwołanie spotkania w przededniu jego rozpoczęcia.

8. Kursy i Szkolenia organizowane są w zależności od ilości uczestników.

9. INNE nieokreślone w Regulaminie postanowienia i przepisy reguluje KODEKS CYWILNY.

Kursy na uprawnienia energetyczne sep do 1kv odbywają się w miastach: Gdańsk, Gliwice, Katowice, Kraków, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Wrocław, Zielona Góra